Kryzys męskości w XXI wieku: Co się dzieje z młodymi mężczyznami?

Kryzys męskości w XXI wieku: Co się dzieje z młodymi mężczyznami?

Młodzi mężczyźni w XXI wieku zmagają się z problemami zdrowotnymi, które mają szerokie i dalekosiężne konsekwencje dla przyszłości społeczeństwa. Choć w wieku, który powinien być szczytem ich fizycznej i psychicznej aktywności, wielu młodych mężczyzn nie angażuje się w tradycyjne relacje społeczne, które od wieków były fundamentem ludzkiego gatunku.

Jednym z najbardziej niepokojących trendów jest spadek poziomu testosteronu, który dotyka mężczyzn bez względu na wiek. Malejąca liczba plemników i obniżony poziom testosteronu prowadzą do przewidywań o drastycznym spadku populacji w wielu krajach. W niektórych miejscach liczba urodzeń jest znacznie niższa od poziomu zastępowalności, co budzi obawy o przyszłość społeczeństw. Choć czynniki ekonomiczne niewątpliwie odgrywają tu rolę, równie ważne są zmiany fizjologiczne i społeczne. Według badań przeprowadzonych przez General Social Survey, w 1989 roku tylko 7% mężczyzn poniżej 30. roku życia było dziewicami. Dziś ten odsetek wzrósł do około 25%. Ogólna aktywność seksualna młodych ludzi spada, ale spadek ten jest szczególnie wyraźny wśród młodych mężczyzn. Zaskakujące jest również to, że aktywność seksualna kobiet pozostaje stosunkowo stabilna.

Obecnie 60% młodych mężczyzn poniżej 30. roku życia to osoby samotne, podczas gdy wśród kobiet w tym samym wieku odsetek ten wynosi około 30%. Rodzi to pytanie: z kim właściwie umawiają się młode kobiety? Wszystko wskazuje na to, że młode kobiety częściej wybierają starszych mężczyzn, co sugeruje, że mogą być rozczarowane swoimi rówieśnikami. Ewolucyjnie młodzi mężczyźni byli zaprogramowani do podejmowania ryzyka. Przez tysiące lat mężczyźni, którzy byli gotowi opuścić bezpieczeństwo swojej grupy w poszukiwaniu partnerki, mieli większe szanse na przetrwanie i przekazanie swoich genów. Jednak dzisiejsi młodzi mężczyźni wydają się unikać ryzyka, co może być oznaką głębszych zmian w ich psychice i zachowaniu. Głównym powodem, dla którego młodzi mężczyźni nie podejmują prób nawiązywania kontaktów z kobietami, jest strach przed odrzuceniem. Wydaje się, że tradycyjna skłonność do ryzyka słabnie, co może być wynikiem zmieniających się norm społecznych i fizjologicznych. Współczesne społeczeństwo, zwracając uwagę na toksyczną męskość, stworzyło środowisko, w którym młodzi mężczyźni są niepewni swojej roli.

Nie pomaga również trudna sytuacja ekonomiczna w wielu krajach zachodnich, takich jak USA. W przeszłości 25-latek w USA mógł sobie pozwolić na zakup domu i utrzymanie rodziny. Dziś ponad połowa młodych dorosłych w wieku 18–29 lat w USA mieszka z rodzicami, co jest najwyższym odsetkiem od czasów Wielkiego Kryzysu. W Polsce sytuacja mieszkaniowa młodych była zawsze trudna, co dodatkowo wpływa na ich niezależność i możliwości zakładania rodzin.

Wzrost znaczenia mediów cyfrowych i gier komputerowych również ma negatywny wpływ na młodych mężczyzn. Wirtualne światy zastępują prawdziwe interakcje, co prowadzi do wzrostu samotności i problemów ze zdrowiem psychicznym. Choć pornografia jest często wskazywana jako przyczyna spadku zainteresowania prawdziwymi związkami, dane pokazują, że ogólna aktywność seksualna, zarówno w parach, jak i solo, maleje. Młodzi mężczyźni stają się coraz grubsi, bardziej bojaźliwi i mniej seksualni, a liczba plemników i testosteronu gwałtownie spada – co jest zjawiskiem wyjątkowym w naszej długiej historii ewolucji. Czynniki związane z siedzącym trybem życia odgrywają kluczową rolę w pogorszeniu zdrowia fizycznego. Młodzi mężczyźni powinni mieć budowę ciała apolla, a mimo to coraz częściej spotyka się dwudziestokilkuletnich mężczyzn z otyłością brzuszną, a także zaburzeniami równowagi hormonalnej i słabymi mięśniami.

Istnieją pewne dowody na to, że szczególnie młodzi mężczyźni są bardzo dostrojeni do świata online, w przeciwieństwie do młodych kobiet, zwłaszcza jeśli chodzi o system nagrody w mózgu. Można to zaobserwować, gdy dorastający mężczyźni grają w gry wideo, w których rywalizacja i zdobywanie terytorium za pomocą „gier konfliktowych” może aktywować starożytne, przewodowe popędy do wojny i podboju. Badania pokazują, że za pomocą obrazowania mózgu ten efekt rywalizacji terytorialnej nie jest tak widoczny u kobiet. Współczesne media i gry online mogły stać się współczesnym odpowiednikiem palarni opium, wykolejając potencjał młodych mężczyzn, przejmując ich starożytny ewolucyjny pęd do walki i rywalizacji.

Ponadto, badania wskazują na wzrost liczby młodych mężczyzn, którzy w ogóle nie podejmują prób nawiązywania kontaktów z kobietami. Około 27% młodych mężczyzn deklaruje, że nigdy nie podjęło takiej próby osobiście w ciągu ostatniego roku. Głównymi powodami są strach przed odrzuceniem oraz obawa przed potencjalnymi konsekwencjami społecznymi i prawnymi, zwłaszcza w kontekście ruchu #MeToo. Z drugiej strony, większość kobiet w wieku 18-30 lat chce, aby mężczyźni częściej podejmowali inicjatywę, co wskazuje na potrzebę lepszego zrozumienia i równowagi w relacjach międzyludzkich​ (Attraction & Relationships)​.

Współczesne społeczeństwo staje przed wyzwaniem zmotywowania młodych mężczyzn do wyjścia ze strefy komfortu, zadbania o swoje zdrowie i nawiązania prawdziwych relacji. Jeśli nie uda się tego osiągnąć, problemy związane z otyłością, depresją oraz spadającą liczbą testosteronu i plemników będą się pogłębiać, stanowiąc poważne zagrożenie dla przyszłości naszego społeczeństwa.

 

Na podstawie:

https://robert-barrett.medium.com/todays-young-men-are-in-crisis-c822569ca461

 

tanie seks telefony
sex telefon