Penis – trochę informacji medycznych.

Penis – trochę informacji medycznych.

Budowa penisa:penis
1. Nasada – część penisa, która łączy go z przeponą moczowo-płciową, kośćmi łonowymi oraz spojeniem łonowym.
2. Trzon – ma kształt walcowaty, bardzo delikatnie spłaszczony.
3. Żołądź – zwieńczenie penisa w postaci ukrwionej, bardzo wrażliwej na dotyk „główki”.
4. Wędzidełko – obszar na spodniej stronie penisa łączący się z napletkiem.
5. Na spodzie penisa znajduje się ciemniejsze pasmo nazywane szwem prącia przechodzące w szew moszny a dalej szew krocza.

Cechy prącia, które nie powinny budzić niepokoju:
1. Plamki Fordyce’a – niewielkie, bezbolesne, blade lub białe plamki bądź guzki o średnicy 1–3 mm, które pojawiają się na trzonie penisa lub mosznie.
2. Stulejka – niezdolność do pełnego zsunięcia się napletka z żołędzi. Bardzo często podczas dojrzewania napletek rozszerza się i stulejka samoistnie ustępuje. Jeśli to nie nastąpiło, wówczas niezbędna jest wizyta u lekarza.
3. Krzywizna – niewiele penisów jest zupełnie prostych, zazwyczaj są one zakrzywione w różnych kierunkach np. góra, dół, lewo, prawo. Krzywizna rzadko uniemożliwia lub utrudnia stosunek płciowy. Krzywizna leczona jest w chwili, gdy kąt przekracza 45°. 4. Perliste grudki prącia – niewielkie grudki o nieco jaśniejszym kolorze wokół korony żołędzi i w rowku zażołędnym. Nie są szkodliwe ani zaraźliwe. Perliste grudki prącia nie wymagają leczenia.

Przykładowe cechy prącia, które wymagają leczenia:
1. Załupek – niemożność sprowadzenia odciągniętego napletka z powrotem na żołądź. Napletek zatrzymuje się wtedy w okolicy rowka zażołędnego i jest zbyt wąski, aby żołądź mogła się przez niego przecisnąć. Może to być spowodowane odciągnięciem napletka przed uzyskaniem pełnej erekcji. Załupek może być też wynikiem obrzęku żołędzi. Dłuższy ucisk może doprowadzić do niedokrwienia i martwicy żołędzi. Niestety leczenie wyłącznie operacyjne.
2. Choroba Peyroniego – włókniste stwardnienie członka objawiające się skrzywieniem członka. W niektórych przypadkach powodując bolesność wzwodów. Przy znacznym skrzywieniu może utrudniać współżycie. Możliwe jest leczenie chirurgiczne.
3. Złamanie prącia polegające na pęknięciu błon białawych ciał jamistych – może wystąpić, jeśli penis ulega nadmiernemu zgięciu. Zdarzeniu temu towarzyszy zwykle trzask, silny ból oraz obrzęk. W takim wypadku niezbędna jest niezwłoczna pomoc medyczna.
4. Priapizm – bolesny stan, w którym penis nie może powrócić do stanu wiotkiego. W tym przypadkach stosuje się różnego rodzaju leki.

sex telefon

internetowe randki